Järnväg

Här hittar du information som vänder sig till dig som arbetar med person- som godstransporter på järnväg, vare sig du arbetar exempelvis inom en kommun, som entreprenör eller i en organisation.

Här har vi samlat information och stöd som du behöver för att kunna utföra, organisera och köpa effektiva, säkra och miljöanpassade transporter. Detsamma gäller dig som bygger och underhåller järnvägar på uppdrag av Trafikverket. Innehållet här riktar sig också till dig som ska planera, utföra och följa upp järnvägstrafik.

Här hittar du exempelvis banutnyttjandeplaner, järnvägsnätsbeskrivningen, tågplan, linjebok, branschregistret, råd om säkerheten i spårområdet, ansökan om ledningskorsning och söka styrande dokument.

Trafikverket följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn. Vi ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Lokal information

Lokal informationen ger förutsättningar för de aktiviteter som ska utföras i spårområdet. Det är också en del av den riskbedömning som genomförs innan dessa aktiviteter startar. All personal ska ta del av den lokala informationen för den specifika
arbetsplatsen.

Du hittar lokal information via länkarna nedan.