Miljö – för dig i branschen

Vi arbetar för ett transportsystem som är långsiktigt hållbart och effektivt.

I menyn finns olika områden inom klimat, miljö och hälsa. Du som arbetar som konsult eller för Trafikverket kan få stöd och tillgång till verktyg som klimatkalkylverktyget.

I avsnittet om Minskad klimatpåverkan hittar du bland annat:

  • Klimat i investeringsprojekt
  • Klimatkalkylverktyget
  • Klimatkrav

Här finns också information om Europeiska Mobilitetsveckan med registrering för kommuner och andra aktörer som vill delta.