Ansök om kapacitet på järnväg

Från och med tågplan 2023 används de digitala verktygen för ansökan och tilldelning av kapacitet samt för att begära tider i spår för att utföra arbeten.