Nationella cykelrådet

Nationella cykelrådet är ett forum för samverkan inom det nationella arbetet med ökad och säker cykling. Det leds av Trafikverket och tar fram ett nationellt cykelbokslut som beskriver cyklandets utveckling på nationell nivå.

Det nationella cykelbokslutet tas fram vartannat år. Det presenteras i samband med den Nationella cykelkonferensen som arrangeras av SKR och Trafikverket varje höst. Övriga år har det Nationella cykelrådet ibland valt att publicera en temarapport. Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte är viktiga delar i rådets arbete. Under 2024 tar Nationella cykelrådet fram ett cykelbokslut för 2023.

Följande organisationer och myndigheter ingår i rådet:

 • Boverket
 • Cykelfrämjandet
 • Finspångs kommun
 • Folkhälsomyndigheten
 • Göteborgs stad
 • Komexp (Region Värmland och Region Gävleborg)
 • Naturvårdsverket
 • Svensk cykling
 • Svenska cykelstäder
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Umeå kommun
 • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, samt Cykelcentrum