Utbildning i samverkan vid samhällsstörningar

E-utbildningen riktar sig till dig som är inblandad i att operativt hantera samhällsstörningar och lär ut arbetssätt hur vi samverkar på bästa sätt.

Trafikverket tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram utbildningen. Arbetssättet är fullt ut infört i Stockholmsregionen och kommer nu att införas i andra delar i landet.

Om utbildningen

Utbildningen ska ge ett enhetligt arbetssätt och goda förutsättningar att hantera samhällsstörningar samordnat med berörda aktörer. E-utbildningen ska skapa grundläggande förståelse om vad samverkan är.

Målgrupp

Utbildningen är riktad till alla som är inblandade i att operativt hantera samhällsstörningar. Den har tagits fram för Trafikverkets trafikledningsverksamhet men arbetssättet involverar även externa samverkansaktörer.

Inom Trafikverket utbildas främst operativa roller, operativa chefer och Tjänsteman i beredskap samt kommunikatörer och olika roller som är kopplade till samhällsstörningar och kriser.

Övergripande utbildningsmål

  • Förstå syftet och nyttan med samverkan.
  • Inse vikten av att i det dagliga arbetet följa de operativa processerna för att förstå att mitt arbete bidrar till den gemensamma lägesbilden och samverkansarbetet.

Utbildningen finns tillgänglig på trafikverket.se och är kostnadsfri.