Regeringsuppdrag

Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen som ger Trafikverket uppdrag att utreda olika frågor. Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete.

Underlag som lämnas till regeringen kan vara gjorda både på regeringens uppdrag och på Trafikverkets eget initiativ. Under respektive år nedan visas inkomna regeringsuppdrag och Trafikverket återrapportering till regeringen.

Större och mer omfattande regeringsuppdrag

Större och mer omfattande regeringsuppdrag hittar du på trafikverket.se

Regeringsuppdrag (trafikverket.se)

Svar och återrapportering från Trafikverket 2024

Svar och återrapportering från Trafikverket 2023

Inkomna regeringsuppdrag 2023

Svar och återrapportering från Trafikverket 2022

Regeringsuppdrag inkomna till Trafikverket 2022

Svar och återrapportering från Trafikverket 2021

Regeringsuppdrag inkomna till Trafikverket 2021

Svar och återrapportering från Trafikverket 2020

Regeringsuppdrag inkomna till Trafikverket 2020

Svar och återrapportering från Trafikverket 2019

Regeringsuppdrag inkomna till Trafikverket 2019