Samhällsekonomiskt underlag – förslag till nationell plan 2022–2033

På denna sida har vi samlat de samhällsekonomiska underlagen till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.