Nationell plan 2026-2037

Här hittar du information om Nationell plan 2026-2037.

Den 15 januari 2024 redovisade Trafikverket inriktningsunderlaget för planperioden 2026–2037. Samtidigt som Trafikverket redovisade inriktningsunderlaget till regeringen, gick underlaget på extern remiss. Remissperioden varade fram till 15 april 2024 och remissvaren lämnades till regeringen.

Nästa steg i planeringsprocessen som mynnar ut i en plan för den statliga infrastrukturen 2026-2037, är att regeringen lämnar en proposition med ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna.