Nationell plan 2018–2029

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 fastställdes av regeringen den 31 maj 2018.

Planen omfattar väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Regeringens beslut utgår från det förslag Trafikverket redovisade den 31 augusti 2017. 

Så läser du nationell plan

"Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 – remissversion 2017-08-31” är det centrala dokumentet. Regeringens beslut innebar dock vissa omprioriteringar i förhållande till Trafikverkets förslag och dessa redovisas i ett separat dokument. I Nationell plan ingår också dokument som beskriver ramarna för länsplaner, omställning till fossilfrihet samt kombinerad mobilitet. Se länkarna under Nationell plan 2018–2029.

Samhällsekonomiskt underlag redovisar analyser, effektbedömningar med mera som ingått i Trafikverkets beslutsunderlag till förslaget till Nationell plan