Nationell plan 2022–2033

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan.

Den 30 oktober 2020 redovisade Trafikverket inriktningsunderlaget för planperioden 2022–2033. Samtidigt som Trafikverket redovisade inriktningsunderlaget till regeringen, gick underlaget på extern remiss. Remissperioden varade fram till 28 januari 2021 och remissvaren lämnades till regeringen.

Under våren 2021 la regeringen lagt fram en infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna. I juni fattade riksdagen beslut om de ekonomiska ramarna. I juni gav också regeringen Trafikverket ett direktiv att ta fram ett planförslag.

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033. Samtidigt gick planförslaget på extern remiss.

Den 7 juni 2022 fattade regeringen beslut om innehållet i planen.

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 - Huvudrapport

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 - Planen i korthet

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 - Remiss, sändlista