Uppdaterade dokument för tågplan 2021

Trafikverket reviderar banarbetsplanen sex gånger per år och på denna sida kan du ta del av den reviderade banarbetsplanen som läggs upp två veckor efter avklarade revisionsmöten.

  • Reviderad banarbetsplan 1 för vecka 50 2020 – vecka 08 2021, publiceras 14 oktober 2020
  • Reviderad banarbetsplan 2 för vecka 09 2021 – vecka 16 2021, publiceras 30 oktober 2020
  • Reviderad banarbetsplan 3 för vecka 17 2021 – vecka 24 2021, publiceras 4 december 2020
  • Reviderad banarbetsplan 4 för vecka 25 2021 – vecka 34 2021, publiceras 29 januari 2021
  • Reviderad banarbetsplan 5 för vecka 35 2021 – vecka 41 2021, publiceras 31 mars 2021
  • Reviderad banarbetsplan 6 för vecka 42 2021 – vecka 49 2021, publiceras 21 maj 2021

Tilldelning av uppställning och tilläggstjänster på driftplatser

Tilldelning kapacitet T21 Nationell (excelfil, 809 kB)

Spårplaner

FÄR vecka 51 (pdf, 75 kB)
FÄR vecka 50 (pdf, 76 kB)
FÄR vecka 49 (pdf, 75 kB)