Trafikpåverkande åtgärder

Presentation av större banarbeten i Tågplan 2021 i enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU. Motsvarande presentation gör samtliga infrastrukturförvaltare i Europa.

Offentliggörande enligt bilaga VII till direktivet 2012/34/EU

I omarbetningen av bilaga VII till direktivet 2012/34/EU anges kraven för en internationellt harmoniserad process för samordning och offentliggörande av kända tillfälliga kapacitetsrestriktioner (TCR/TPÅ*), inklusive samråd med sökande. Det finns olika kategorier av TPÅ:er. De kategoriseras enligt nedan:

Kategori Sammanhängande dagar Trafikpåverkan**

TPÅ med mycket stor påverkan (Major impact TCR)

Mer än 30 på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje
TPÅ med stor påverkan

(High impact TCR)

Mer än 7 på varandra följande dagar. Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

TPÅ med medelstor påverkan

(Medium impact TCR)

7 eller färre på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje.

TPÅ med liten påverkan

(Minor impact TCR)

  Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

* TCR (Temporary capacity restriction) = TPÅ (Trafikpåverkande åtgärd)

** Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag

I enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU ska trafikpåverkande åtgärder som hamnar i de två översta kategorierna offentliggöras en andra gång 1 år innan tågplan börjar att gälla (X-12) utifrån den kunskap som infrastrukturförvaltaren har. Vidare ska även trafikpåverkande åtgärder som hamnar i kategorin medelstor påverkan offentliggöras en första gång 1 år innan tågplan börjar att gälla (X-12) utifrån den kunskap som infrastrukturförvaltaren har.

Listan (se länk nedan) är en förteckning över trafikpåverkande åtgärder som planeras till Tågplan 2021, för vilka Trafikverket – utifrån den information som finns att tillgå i nuläget (2019-12-19) - har gjort bedömningen att de uppfyller kriterierna för att ha antingen Mycket stor, Stor eller Medelstor trafikpåverkan.

TPÅ med mycket stor, stor eller medelstor påverkan 2021 (pdf-fil, 571 kB, öppnas i nytt fönster)