Sysselsättningskrav i upphandlingar

Trafikverket är den första statliga myndigheten i Sverige som fått i uppdrag av regeringen att införa sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa i sina upphandlingar.

Uppdraget ligger i linje med den nationella upphandlingsstrategin där offentlig upphandling förväntas bidra till ett socialt hållbart samhälle. Trafikverket är en mycket stor beställare och kan därför ha goda förutsättningar att genom upphandling påverka branschaktörer till att sysselsätta arbetslösa.

Åtgärderna riktar sig främst till arbetslösa personer, men omfattar även personer som går eller gått en utbildning och ännu inte genomfört sin lärlingsperiod eller praktik.