Trafikverkets banarbetsbehov – Tågplan 2021

Under 2021 avser vi att genomföra många investeringar och underhållsjobb i vårt järnvägssystem och idag presenterar vi det totala behovet som Trafikverket har och som det ser ut just nu.

Vi är medvetna om att behoven är relativt omfattande varför det pågår ett arbete för att hitta bra lösningar utifrån såväl banarbetsbehov som det trafikala perspektivet.

Veckokartor gällande Göteborg ställverk hittar du i det externa arbetsrummet Kundinformation järnväg. Det arbetsrummet kommer du till via ditt befintliga konto på Trafikverket. Om du har ett konto på Trafikverket, men inte behörighet till arbetsrummet kan du vända sig till Support järnväg (se nedan) för att få behörighet. Ange då användarnamn och att det gäller behörighet till arbetsrum Kundinformation järnväg. Om du inte har ett konto på Trafikverket kan du skicka in ansökningsfil  som finns på sidan
Ansök om behörighet till tjänster och system

Eventuella kommentarer på Trafikverkets behov av banarbete tas emot via kontaktformuläret under Kontakta oss.