Datum för processteg

Här finns viktiga datum och processteg för Tågplan 2021.

 

Datum Processteg
13 januari Förplanerade tåglägen för internationella korridorer.
21 och 22 januari Tidig dialog med sökande till Tågplan 2021, inbjudan är publicerad på Trafikverkets webbplats.
11 februari Ansökan Tågplan 2021 öppnar.
14 april Sista dag för ansökan Tågplan 2021.
14 april Trafikverkets behov av banarbete Tågplan 2021 publiceras.
15 april

Kompletterande ansökan Tågplan 2021 öppnar.

5, 6 och 15 maj

Regionala samrådsmöten för banarbeten. Observera att dessa möten är omgjorda till skype-möten. 

  • 5 maj heldag gällande södra och västra Sverige
  • 6 maj heldag gällande norra och mellersta Sverige
  • 15 maj eftermiddag gällande östra Sverige.

Vi publicerar inbjudan på Trafikverkets webbplats senast två månader före mötesdatum.

4 juni Publicering av material inför samrådsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten "Ansökan om kapacitet".
8–10 juni Samrådsmöte Solna, inbjudan publiceras på trafikverket.se.
6 juli Utkast (förslag) till Tågplan 2021 publiceras.
7 augusti Synpunkter på utkast (förslag) Tågplan 2021 skall vara Trafikverket till handa senast klockan 9.00.
14 augusti  Publicering av material inför samordningsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten "Ansökan om kapacitet".
24 augusti Fastställelse av internationell trafik ansökt via PCS. Gäller även nationella tåglägen ansökta som matare/utflöden till ScanMed RFC:s förplanerade tåglägen (PaP).
18-20 augusti Samordningsmöte Solna, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats.
7 september Datum för begäran om tvistlösning.
18 september Tvistlösning avslutad.
18 september Beslut om att förklara banan överbelastad.
21 september Kapacitetstilldelning med hjälp av prioriteringskriterier.
25 september Fastställd primär Tågplan 2021 publiceras.
19 oktober Sista datum för kompletterande ansökan om tågläge och tjänster till Tågplan 2021.
20 oktober Ad-hoc ansökan Tågplan 2021 öppnar.
6 november Sista dag för ansökan om transporttillstånd.
16 november Fastställd Tågplan 2021 publiceras.
13 december Trafikstart Tågplan 2021.