ITS-intelligenta transportsystem

Trafikverket samarbetar med många aktörer om innovativa transportlösningar – lösningar som är till nytta för medborgare och industri och i arbetet med en hållbar samhällsutveckling.

ITS är avancerade tillämpningar som tillhandahåller innovativa tjänster för olika trafikslag och för trafikledning. Med ITS kan användarna vara bättre informerade, och de kan utnyttja transportnäten säkrare, smartare och mer samordnat.