Konstruktionsläget 18 oktober för tågplan 2021

Publicerade grafer, samt utkast i tjänsten "Ansökan om kapacitet", är ett arbetsmaterial daterat 2020-10-18.