Förslag Tågplan 2021

Detta förslag avser tågplan 2021, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 13 december 2020 och den 11 december 2021.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas i förslagsdokumenten är det rådande konstruktionsläget den 2 juli 2020.

Veckokartor gällande Göteborg ställverk hittar du i det externa arbetsrummet Kundinformation järnväg. Det arbetsrummet kommer du till via ditt befintliga konto på Trafikverket. Om du har ett konto på Trafikverket, men inte behörighet till arbetsrummet kan du vända dig till Support järnväg (se nedan) för att få behörighet. Ange då användarnamn och att det gäller behörighet till arbetsrum Kundinformation järnväg. Om du inte har ett konto på Trafikverket kan du skicka in ansökningsfil  som finns på sidan:
Ansök om behörighet till tjänster och system

För att ge synpunkter på förslag till banarbetsplan ber vi dig att använda mallen "Trv förslag banarbetsplan tågplan 2021 inkl synpunkter" (under bilaga 2 nedan) och skicka till:
Trafikplanering järnväg

Dokument

Remiss Tågplan 2021 (pdf, 318 kB) 
Förslag Tågplan 2021 inkl information-läsanvisning (pdf, 847 kB)