Fastställd primär tågplan 2021

Beslutet gäller Fastställd primär Tågplan 2021, det vill säga trafikeringsperioden 13 december 2020 - 11 december 2021.

Veckokartor gällande Göteborg ställverk hittar du i det externa arbetsrummet Kundinformation järnväg. Det arbetsrummet kommer du till via ditt befintliga konto på Trafikverket. Om du har ett konto på Trafikverket, men inte behörighet till arbetsrummet kan du vända dig till Support järnväg för att få behörighet, kontaktuppgifter finns under "Kontakta oss" högre upp på webbsidan. Ange då användarnamn och att det gäller behörighet till arbetsrum Kundinformation järnväg. Om du inte har ett konto på Trafikverket kan du skicka in ansökningsfil som finns på sidan: Ansök om behörighet till tjänster och system

Alla dokument öppnas i nytt fönster.