Samrådsmöte tågplan 2021

Här kan du ta del av dokument om samrådsmöte tågplan 2021.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas inför mötet är det rådande konstruktionsläget den 3 juni 2020.

Tåglista samrådsmöte T21, 3 juni 2020 (excelfil, 637 kB)

Agenda samrådsmöte T21 8-10 juni 2020 (pdf, 79 kB)

Tågplan 2021

Alla filerna nedan är i pdf-format och öppnas i nya fönster.