Blått passagerartåg på perrong med texten  "#connectingeuropeexpress"

Europe’s Rail – ett gemensamt europeiskt järnvägssystem

Europe's Rail - det europeiska partnerskapet för järnvägsforskning och järnvägsinnovation startade i november 2021 och tog vid efter det föregående partnerskapet Shift2Rail.

Visionen för Europe’s Rail, förkortat EU-Rail, är att leverera ett flexibelt, multimodalt och pålitligt europeiskt järnvägsnät med hög kapacitet baserat på ett gränsöverskridande, integrerat system.

Programmet tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Målet är att på ett hållbart sätt stärka den europeiska industrin, att skapa jobb och att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens transportbehov.

Effektivisering av järnvägssystemet

Sverige ska vara med och skapa lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt. Sverige ska också bidra till att utveckla metoder för prediktivt underhåll där sensorer i anläggningen och i fordon ger signal om när de behöver bytas ut eller repareras.

EU-Rail har också fokus på effektivare godstransporter, bland annat genom att skapa förutsättningar för längre och tyngre tåg, digitala automakoppel liksom ökad automatisering och digitalisering.

 

Christer Löfving, ordförande för styrgruppen EU-Rail i Trafikverket

 

– Som deltagare i forskningsprogrammet både bidrar vi och drar nytta av målsättningen att stärka industrin, skapa jobb och att utveckla ett hållbart, sammanlänkat europeiskt järnvägssystem.

Bo Olsson, programansvarig för EU-Rail i Trafikverket

 

– Järnvägen har den lägsta delen av EUs koldioxidutsläpp med 1,5 procent. Därför investerar vi i framtida utveckling och europeisk forskningsverksamhet. I en globaliserad värld stoppar transporten inte vid landets gränser - inte heller kan nyckeltekniker för ett järnvägssystem utvecklas nationellt eller av enskilda företag. Det kräver samverkan med hela branschen.

 

Mer information

Europe’s Rail har formerats under Horizon Europe, EUs nionde ramprogram för forskning och innovation. Det fullständiga namnet är Europe's Rail Joint Undertaking och inrättades av EU den 19 november 2021. EUs ramprogram Horizon Europe pågår mellan 2020 och 2027.

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png