Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsforskning och innovation för smidig, grön och trygg mobilitet

Att innovativa lösningar och forskningsresultat från Europe’s Rail och föregångaren Shift2Rail verkligen kommer till nytta är i starkt fokus och föremål för omfattande spridning och uppföljning på både nationell nivå och EU-nivå.

I mitten av juni genomfördes ett seminarium i Bryssel för att presentera slutresultaten från två tvärfunktionella delprojekt (Cross Cutting Activities - CCA). Projekten heter BEN@RAIL och IMPACT-2 där Trafikverket varit ansvarig koordinator för det sistnämnda. Även delresultat från CCA-projektet FINE-2 presenterade under dagen.

 

Målsättningen med det tvärfunktionella perspektivet är att åstadkomma en horisontell samordning mellan de forskningsområden som ingår i Shift2Rail respektive Europe’s Rail för att få till stånd ett konkret nyttogörande i hela Europas järnvägssystem. Arbetet omfattar även att påvisa att resultaten i sin helhet bidrar till de gemensamma övergripande målen. Kort sagt; de tvärfunktionella projekten ska säkerställa att vi sammantaget gör rätt saker på rätt sätt.

Tre delprojekt med olika perspektiv för helheten

Att framtagna innovationer och lösningar fungerar i ett systemperspektiv och att det finns goda grunder för genomförbarhet är ytterligare nyckelfaktorer som ryms inom uppdragen för de tvärfunktionella delprojekten.

Arbetet bygger vidare på tidigare utlysningar samt framkomna rön och resultat. Resultatspridning har kontinuerligt genomförts.

Nedan ges en kort presentation av uppdrag och resultat för de senaste utlysningarna. För en fördjupad bild – se länk nedan till webbsida på engelska.

Kunskapen, erfarenheten och resultaten ligger till grund för det fortsatta arbetet inom Europe’s Rail. Fortsatt forskning och analys med tvärfunktionell ansats kommer att utlysas och genomföras även inom Europe’s Rail. 

Kort sammanfattning från seminarier under CCA