Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vetenskaplig KTH-artikel om godståg prisades på Världskongressen för jänvägsforskning

Utmärkelsen tilldelades Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som varit en av Trafikverkets partners inom järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail. Den vetenskapliga artikeln beskriver relationen långa och tunga godståg och långvariga skador på rälsen.

Artikeln presenterades vid världskongressen för järnvägsforskning, World Congress on Railway Research -WCRR, i Birmingham i juni. Priset tilldelades i kategorin Underhåll av tillgångar vid gränssnitt. Arbetet har finansierats av Trafikverket inom projekten FR8RAIL, där KTH har varit en av forskningsutförarna.

Bild på diplomet
Diplom för bästa vetenskapliga artikel Fotograf - WCRR 

Kort sammanfattning

Försämring av spåren på grund av tung godstrafik är en komplex fråga och beror av olika orsaker, där skador på rälsytan är en viktig komponent. Den forskning som ligger till grund för artikeln utgår från omfattande flerkroppsdynamiksimulationer för att beräkna långtidsskador på rälsytan orsakade av långa godståg. Det detaljerade systemomfattande ramverket som utvecklats är ett preliminärt steg mot att utveckla digitala tvillingar för ett mer tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av järnvägsinfrastruktur.

– Vi har tagit höjd för systemdynamiken i vår forskning, vilket väsentligt förbättrar precisionen i predikteringen av långtidsskadorna på hjul och räler, berättar Sebastian Stichel, professor och föreståndare för KTH Järnvägsgruppen i Stockholm.

– Det är imponerande och ytterligare en bekräftelse på att svensk järnvägsforskning står sig väl internationellt, menar Jan Bergstrand, koordinator för godsprogrammet Shift2Rail i Trafikverket.

Teamet bakom rapporten är Visakh V. Krishna, Saeed Hossein-Nia och Sebastian Stichel vid KTH. Arbetet har utförts tillsammans med Qing Wu, och Masym Spiryagin från Central Queensland University.