Regionaltåg i fart
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Europe’s Rail beviljar medel för järnvägsforskning vid sin första ansökningsomgång

Sex stora flaggskeppsprojekt beviljas finansiering efter EU-Rails första inbjudan till att lämna förslag för järnvägsforskning och innovationsaktiviteter.

Europe’s Rail målsättning är att leverera ett gemensamt integrerat järnvägssystem med hög kapacitet. Det ska uppnås genom att eliminera hinder för interoperabilitet och tillhandahålla lösningar för fullständig integration som omfattar trafikledning, fordon, infrastruktur och tjänster.

Den första öppna utlysningen inleddes i mars 2022. Mer än 200 ansökningar från 14 länder har av en oberoende jury av kompetenta experter, beviljats medel för utveckling av nya lösningar för en europeisk järnväg. En andra inbjudan till att lämna förslag förväntas utlysas i slutet av september 2022 och kommer därefter att följas av fler utlysningar på årsbasis. Programmet ska pågå i tio år.

Trafikverket samordnar Sveriges deltagande

EU-Rail, som  är en fortsättning på Shift2Rail, har tilldelas nära 568,4 miljoner euro från EU för att stödja den gröna och digitala övergången. Finansieringen ska matchas av deltagande parter med minst motsvarande investeringar. Trafikverket var en av grundmedlemmarna (Joint Undertaking, JU) inom Shift2Rail och fortsätter sitt engagemang även inom det nya programmet.

Christer Löfving
Christer Löfving 

– Deltagande i EU-Rail ökar möjligheten att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar och bana väg för införandet av innovativa operativa och tekniska lösningar i det europeiska nätverket. Att Trafikverket och Sverige deltar som grundmedlem (JU) bidrar till att befästa vår position som ledande kunskaps- och forskningsnation, säger Christer Löfving, ordförande för styrgruppen EU-Rail i Trafikverket. BILD finns redan hos er.

Sex Flaggskeppsområden

Utifrån de prioriterade forskningsområdena som utformades inom Shift2Rail har kommissionen och järnvägsbranschen i Europa identifierat styrkor och svagheter samt styrt om kompassen för forskning och utveckling mot ett ökat klimatfokus. Arbetet har resulterat i att sex prioriterade områden för järnvägsforskning, så kallade ”flaggskepp” (Flaggship Area), har utformats. Därtill inrättas också ett område som benämns tvärgående ämnen.

Henrik Hololei, generaldirektör för mobilitet och transport vid Europeiska kommissionen, menar att han och kommissionen litar på den europeiska järnvägsindustrin och dess förmåga att inta en nyckelposition i arbetet med att modernisera järnvägen och leverera ett genuint, gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Carlo Borghini, verkställande direktör på Europe's Rail JU, understryker vikten av samarbete inom hela järnvägsbranschen i Europa och tillägger att han ser fram emot ett gemensamt arbete för att leverera resultat.

Bo Olsson
Bo Olsson 

Konkurrenskraftig järnvägsindustri

De sex flaggskeppsprojekten ska arbeta inom områden för förvaltning av det europeiska järnvägsnätet, automatisering och digitalisering av järnvägsdrift, hållbara och motståndskraftiga system, gods på järnväg, leveranskedjeperspektiv och regionala linjer.

– Med partnerskapet Europe’s Rail  kan vi snabba på införande och spridning av projektresultat och innovationer och samtidigt nyttja den stora potentialen som digitalisering och automatisering innebär för att minska järnvägens kostnader, öka kapaciteten och förbättra flexibilitet och tillförlitlighet. Sammantaget bidrar det till att det europeiska transportsystemet kan utvecklas väsentligt, menar Bo Olsson, programchef för Europe’s Rail i Trafikverket. BILD finns redan hos er.

Den 9 september skickade EU-Rail ut ett pressmeddelande som du kan läsa under "Läs mer".

EU-Rail logga.jpg