Illustration som visar olika transportsätt, både i stad och på landsbygd.

Transport på väg

Inom transport på väg pågår utveckling inom delområden som autonoma fordon, trafiksäkerhet, elvägar och fossilfria godstransporter.