Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidig upptäckt av skador på rälen sparar stora pengar

Trafikverket har tillsammans med Tekniska universitetet i Delft instrumenterat ett fordon i reguljär trafik för att hitta skador på rälen i ett tidigt skede.

Matthias Asplund, Trafikverket 

Projektet visar att det är möjligt att lägga in sensorer även på äldre fordon i trafik för att hitta skador på i rälen i ett tidigt skede. Något som Trafikverket, som infrastrukturförvaltare, har stor nytta av då vi får in mer data av hög kvalitet direkt från fordon som kör på järnvägen. Det ger bra beslutsstöd för när underhåll ska utföras.

– Skador på rälen är en felkälla som är svår att hitta innan de växer och blir för stora och då kostar det mycket pengar att åtgärda skadorna. Samtidigt är det säkerhetsrelaterade fel och kan i värsta fall leda till urspårning av tåg, berättar Matthias Asplund, Trafikverket.

Forskningen har utförts inom ramen för Shift2Rails projekt In2Track3. Ett fordon från VY-tåg har instrumenterats och därefter körts mellan Luleå och Narvik. Resultaten verifieras genom att man gått ut i fält för att hitta både större och mindre skador på räl.

– Aktiviteten är unik på många sätt, dels för att vi tillsammans i EUs järnvägsforskningsprogram flyttar fram tekniken och demonstrerar den ute i fällt, dels för att vi får fram värdefull information som kan ligga till grund vid beslut om och när underhåll ska utföras, säger Matthias.

Forskning som ger nytta

Alfredo Nunez Vicencio, TU Delft 

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Trafikverket. Projektet har visat att även äldre fordon kan instrumenteras och generera värdefull information. Arbetet kommer att generera många forskningsartiklar där vi flyttar fram positionen om instrumentering av fordon och träffsäkerheten på skador i rälen, säger Alfredo Nunez Vicencio, Assisterande professor, TU Delft

På plats i Sverige var även Professor Zili L, TU Delft som är expert på rälsskador och har sett en mängd olika infrastrukturer i hela världen och menar att rälsskador måste tas på allvar i ett tidigt skede för att få ut det mesta av infrastrukturen.

Projektet riktar också ett stort tack till VY-tåg som har möjliggjort instrumenteringen av fordon som går i reguljär trafik.

Testfordon.

flagga_liten.jpg

EU-Rail lansering logga_180.png