Trafikverket röner framgång med forskning på internationell konferens i Kanada

Resultatet av forskningen ger en bättre passagerarkomfort som leder till en större konkurrenskraft för järnvägen och gynnar hållbara transporter.

Bo Olsson, programansvarig för EU-Rail och Shift2Rail i Trafikverket. 

Arbetet har utvecklats inom In2Track3, en del av Shift2Rail, där Trafikverket aktivt medverkat och har nu slagit igenom internationellt när det presenterades på forskningskonferensen "International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks" (IAVSD).

Intresset var stort för det nya mätetalet för komfort som bygger på en indikator som mäter hjulets och rälsen geometri. Med den nya metoden kan Trafikverket utvärdera spårets förmåga för en god komfort och vidta underhållsåtgärder innan den blir dålig. För järnvägsoperatörerna ger metoden signal om när hjulen behöver svarvas om. Det är speciellt viktigt för framtiden då hastigheten på spåret kan komma att höjas till 250 km/timme.

‒ Det här är ett utmärkt exempel på Triple Helix-arbete där myndigheter, industrin och akademin samarbetar för att öka vår kunskap i syfte att utveckla nya behovsdrivna lösningar för ett excellent transportsystem. Som deltagare i forskningsprogrammen både bidrar vi och drar nytta av målsättningen att stärka industrin, skapa jobb och att utveckla ett hållbart, sammanlänkat europeiskt järnvägssystem, säger Bo Olsson, programansvarig för EU-Rail och Shift2Rail i Trafikverket.

Martin Li, Trafikverket. 

– Vi är både glada och stolta över att få presentera resultatet på konferensen och att vara med i en teknisk rapport som ges ut av standardiseringskommission och i IAVSD. Det känns som om vi har utvecklat något som hela världens järnvägssektor har nytta av, säger Martin Li, Trafikverket. 

Behovsdriven forskning som gett snabb nytta

Behovet uppdagades 2016 när trafiken släpptes på genom Hallandsåsen och man fick dålig gång på fordonen vilket ledde till hastighetsnedsättning. Något bra mått för att utvärdera hjulets och rälens prestanda utifrån komfort-perspektivet fanns inte varför åtgärder inte heller kunde sättas in i rätt tid.

Därför har projektet, tillsammans med SJ, Arlanda Express och andra företag, utvecklat en helt ny parameter för att löpande mäta hjulets och rälens prestanda i syfte att erhålla bästa möjliga komfort för passagerarna och därmed också förbättra punktligheten.

Pär Söderström, SJ AB. 

– Vi har instrumenterat fordon för att mäta passagerarkomforten i drift och delat med oss till Trafikverket med flera som underlag för analyser, berättar Pär Söderström, SJ AB.

Det är viktigt för Trafikverket att vi leder omställningen för hållbara transporter och här är komforten för passagerare en nyckel för att tåget ska bli resenärens förstahandsval.

– Det ska vara bekvämt att åka mellan punkt A och B. Det är avgörande för att resenärerna ska välja att göra sin resa med tåg, avslutar Martin.

Parametern som tagits fram heter "Gradient Index Profile" (GIP) och kommer att användas för att utvärdera räl och hjul i Trafikverket genom att GIP implementeras i befintliga verktyg för att planera underhåll (Optram) och nya (hjulprofilmätare).

Även den tyska järnvägsförvaltaren DB och standardiseringskommission har visat stort intresse för parametern. På kort tid har den kommit med i den tekniska rapporten för standarden för hur man räknar ut hjul och räl parametrar EN 15302. Den har fått ett kapitel i rapport “CEN/TR 17792:2022 – Railway Applications – Wheel-rail contact geometry parameters – Technical report and background information about EN 15302”. Rapporten är utgiven den 2 februari 2022.

GIP presenterades i "The 28th IAVSD International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks".


Projektet In2Track3, som är en del av EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail utvecklar lösningar för att optimera befintlig järnvägsinfrastruktur med fokus på spår, spårväxlar, broar och tunnlar där komforten för passagerare är centralt. Påbörjade projekt inom Shift2Rail fortsätter enligt plan. Nya utlysningar sker dock inom det nya partnerskapet Europe´s Rail som även bygger vidare på resultat från Shift2Rail.

-EuropeanRail-och-EU-logga.png