Godståg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur kan framtidens godståg möjliggöra effektiva leveranser?

Under fyra fredagar i mars/april anordnar Trafikverkets samarbetspartner inom Shift2Rail, CLOSER, digitala frukostseminarium under temat framtidens godståg.

​​12 mars - Frukostseminarium 1

Vilka nyttor ser vi för framtidens godståg utifrån de tekniker som utvecklas inom Shift2Rail. Ger en möjlighet att på ett enkelt sätt bli mer insatt i ny teknik och framtidsutsikterna för järnvägssystemet.

19 mars - Frukostseminarium 2

Ger en inblick i varför automatkoppel kan möjliggöra effektivare transporter. Det blir även en paneldiskussion kring automatkoppel som möjliggörare utifrån ett användar- och infrastrukturperspektiv.

26 mars - Frukostseminarium 3

Mats Åkerfeldt, Trafikverket och Behzad Kordnejad, KTH berättar om intelligent videogate (IVG). En paneldiskussion utlovas kring möjligheter med IVG och relaterad teknik utifrån olika perspektiv.

9 april - Frukostseminarium 4

Tar upp förebyggande underhåll och hur det kan användas nu och i framtiden. Monique van Wortel från Shift2Rail deltar och pratar om vikten av samarbete mellan EU:s medlemsländer och vad som händer härnäst för Europas järnväg.