Forskning och innovation inom sjöfart

Trafikverket finansierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom sjöfartsområdet. I många fall bedrivs forskningen av Sjöfartsverket i nära samarbete med Trafikverket och andra aktörer.