Denna nyhet är äldre än 6 månader

Riktad utlysning inom Europe’s Rail

Som medlem i Europe's Rail genomför Trafikverket en riktad utlysning för att stimulera till forskning och innovation som tillvaratar järnvägssystemets möjligheter att bidra till ökad nytta för resenärer, järnvägsföretag, transportköpare och samhälle.

Läs mer på vår sida om riktade utlysningar, se länkar.