Denna nyhet är äldre än 6 månader

Europe’s Rail inrättar ny vetenskaplig styrgrupp – söker järnvägsexperter

Europe's Rail JU bjuder nu in till intresseanmälan för inrättandet av en ny vetenskapliga styrgrupp med uppdrag att ge råd om vetenskapliga prioriteringar, oberoende analyser och rekommendationer med mera till dess FoI-verksamhet.

Intresserade experter med erfarenhet och kunskap om den europeiska järnvägssektorns utmaningar kan lämna in sin ansökan fram till den 30 juni 2023. Se mer information under länkar.

Den vetenskapliga styrgruppen kommer att ge råd till Europas järnvägsstyrelse och verkställande direktör rörande vetenskapliga prioriteringar och resultat som bör tas upp i arbetsprogrammen och de årliga verksamhetsrapporterna.
 
Gruppen ska också att föreslå korrigerande åtgärder eller omorienteringar om det behövs, utifrån framstegen i Europas järnvägsöversiktsplan och fleråriga arbetsprogram. Gruppen ska även erbjuda opartisk och vetenskaplig analys kring specifika frågor, som förhållandet mellan den industriella forsknings- och innovationsverksamheten samt utforskande och annan verksamhet.
 
Det nya vetenskapliga rådgivande organet är begränsat till högst tolv permanenta ledamöter och är skyldigt att välja sin ordförande och vice ordförande bland sina medlemmar, som kommer att tjäna en mandatperiod på två år.

Giorgio Travaini
Giorgio Travaini Foto: EU-Rail

Säkerställa ett brett utbud av vetenskaplig expertis

EU-Rail letar efter mycket skickliga och fritänkande externa experter som är erfarna och kunniga inom minst ett av de FoI-områden som är relevanta för EU-Rail. De kan täcka områden, som systemsynen för den europeiska järnvägssektorn och dess koppling till andra transportsätt, järnvägsfordon, infrastruktur, signalering och digitala tillämpningar, telekommunikation, militär mobilitet, informationsteknik, artificiell intelligens, ekonomi och socioekonomi, bland andra.

Giorgio Travaini, tillförordnad vd vid Europe's Rail säger:

– Den vetenskapliga styrgruppen kommer att säkerställa att Europas järnvägsprogram drar nytta av ett brett utbud av vetenskaplig expertis, såväl som en balanserad representation av världsomspännande erkända experter som kommer att stödja det mest ambitiösa FoI-programmet för att ligga i rätt innovationsspår. Denna utlysning är en inbjudan och en möjlighet för de bästa vetenskapliga experterna att engagera sig i att hjälpa oss bygga ett framtidssäkert, effektivt och konkurrenskraftigt järnvägsnät som svarar mot användarnas behov.

Utlysningen för intresseanmälningar till urval av medlemmar i den vetenskapliga styrgruppen för det gemensamma europeiska järnvägsföretaget är öppen för ansökan fram till den 30 juni 2023.