Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikledning och gränsöverskridande kapacitetsplanering, integrerade system och digitala möjliggörare

Inom Europe's Rail är arbetet organiserat i sju flaggskeppsprojekt. Trafikverket deltar och driver arbetet inom samtliga sju områden tillsammans med företrädare från akademin och branschen. Här presenteras det första som går under namnet MOTIONAL.

Arbetet inom MOTIONAL ska möjliggöra en förbättrad planering och operativ förvaltning av tjänster och erbjudanden på järnvägen. Det innebär att det framtida europeiska järnvägssystemet ska vara driftskompatibelt, motståndskraftigt, vara i stånd att anpassa kapaciteten och kunna integrera alla inblandade tjänster inklusive sista milen. MOTIONAL ska också skapa förutsättningar och lösningar så att vi genom digitaliseringen får ett effektivare kapacitetsutnyttjande.

– De vi ska leverera inom MOTIONAL är oerhört viktigt och väsentligt för att uppfylla det europeiska målet att göra järnvägen till kundens förstahandsval, menar Magnus Wahlborg, som är ansvarig för området i Trafikverket.

Utvecklingen av det europeiska trafikledningsområdet är en nyckel för att nå visionen om ett gemensamt europeiska järnvägsområde. Idag sköts järnvägstrafiken på nationell/regional nivå, ofta med stöd av äldre analoga system och med svag systemintegration med de andra aktörerna som deltar i den övergripande trafikplanerings- och ledningsprocessen.

Järnvägsforskning och innovation för smidig, grön och trygg mobilitet

Genom att utveckla funktionskrav, tillhörande specifikationer och operativa eller tekniska lösningar och genom att dra nytta av digitaliseringens potential ska MOTIONAL bana väg för implementeringen av det framtida europeiska kapacitetsplanerings- och trafikledningssystemet.

De planerade aktiviteterna för att uppnå målen genomförs i två stora arbetsflöden:

  1. Omfattar tre huvudsakliga fokusområden:
    • Planering.
    • Driftaktiviteter – vilket inkluderar hantering av framtida interaktivt kopplad tidtabellsplanering.
    • Operativa trafikledningssystem – som även omfattar integrationsaktiviteter som hanterar järnvägstjänster för att erbjuda dörr-till-dörr-mobilitet.

  2. Avser leverans av en uppsättning digitala möjliggörare för alla Europas järnvägsdestinationer (det vill säga tvärgående) för att stödja utvecklingen av destinationsspecifika digitaliseringslösningar. Detta eftersom digitalisering är en grundläggande transformationsprocess som omfattar järnvägssystemet som helhet.

Ansvarig i Trafikverket

Magnus Wahlborg
 

Magnus Wahlborg, Planering
Grant Agreement (GA): 101101973
 

 test-EuropeanRail-och-EU-logga.png