Vy över bangård med tåg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny teknik ger rätt spårläge för ökad säkerhet och komfort

En ny teknik för att flytta rälen i rätt position har demonstrerats i Europe’s Rail-projektet In2Track3. Med hjälp av reflektorer i kontaktledningsstolparna ska spårläget bli bättre och antalet solkurvor minska.

Matthias Asplund 

När ett spår trafikeras kommer krafterna att förskjuta spåret, speciellt i kurvor. Det handlar om mycket små förskjutningar men det leder i förlängningen till att rälen antingen sträcks eller komprimeras. Det gör att rälen blir mer belastad vid extrema temperaturer vilket i sin tur kan leda till solkurvor på sommaren eller rälsbrott på vintern.

Det vanliga arbetssättet hittills är att spåret justeras utan vetskap om spårets exakta position dvs bästa-läget för att minimerar risken för avvikelser, men med hjälp av den nya tekniken kan ett lokalt koordinatsystem användas för att uppnå bästa-läge.

– Den nya tekniken ger oss möjligheten att på ett enklare och mer effektivt sätt än tidigare sätta spåret i rätt läge. Det bidrar till både ökad säkerhet och komfort, berättar Matthias Asplund, Trafikverket. 

Så här går det till med den nya tekniken

För att flytta spåret till rätt/projekterat läge nyttjas koordinater för spårriktning. Koordinaten visas av en reflekterande markering, en reflektor, (se bild)

Reflektor
Fastlimmad reflektor på kontaktledningsstolpe. Klicka för större bild. 

som limmats fast på en kontaktledningsstolpe. Ett instrumenterat testfordon som är utrustat med kameror läser av reflektorerna under arbetet och flyttar rälen dit där den låg från början dvs vid projektering.

Den andra delen av projektet rör hur stabilt spåret är efter spårriktningen. Den nya tekniken packar stenarna (ballasten) bättre och förändringen av spårläget över tid minskar. Genom att spårriktaren även kan utvärdera ballastens skick och vilken livslängd den har kvar innan den behöver bytas så kan behovet av ballastrening och/eller spårbyte bättre bestämmas.

– Tanken är att reflektorerna sätts upp i samband byggandet av ett nytt spår eller på platser där behoven är stora på befintligt spår. När det är dags att spårrikta görs en specifik mätning som gör det möjligt att återställa spåret till ett projekterat läge. Det ger stabilitet och spåret påverkas mindre av passerande tåg än dagens metod, berättar Arne Nissen, spårtekniker i Trafikverket.

Ökad kunskap

Arne Nissen
Arne Nissen 

Demonstrationen gjordes i slutet av november i Attarp i Skåne. Tekniken demonstreras av företagen tmc, som tillverkar mätutrustning för positionsbestämning och Plasser & Theurer som tillverkar maskiner.

Med vid demonstrationen var också underhållsentreprenörerna Infranord och NRC Group som har maskiner för att rikta spåret.

– Det är viktigt att vi kan komma ut i anläggningen och testa nya tekniker och processer. Vi behöver tillsammans öka vår kunskap och ständigt förbättras för att klara kraven på våra anläggningar och för att möjliggöra ökad kapacitet, menar Matthias.

Testet visar att tekniken fungerar och projektet ska nu följa resultaten över tid. 

Projektet In2Track är en del av EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail där Trafikverket deltar för att utveckla lösningar för att optimera befintlig järnvägsinfrastruktur med fokus på spår, spårväxlar, broar och tunnlar. Nu pågår den tredje fasen av projektet som benämns In2Track3.

Logotyper EU samt Europes rail