Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnväg mot digital automatisering och automatisk tågdrift

Inom Europe's Rail är arbetet organiserat i sju flaggskeppsprojekt. Trafikverket deltar och driver arbetet inom samtliga sju områden tillsammans med företrädare från akademin och branschen. Här presenteras det andra som går under namnet R2DATO.

För att möta den ökande efterfrågan på transport av både passagerare och gods, kommer projektet att dra fördelarna med digitalisering och automatisering för att dels utveckla nästa generations säkerhetssystem/automatiska tågkontroll (ATC) dels levereras skalbara digitala och automatiska, upp till automatiska, tågdriftsfunktioner (DATO). Sammantaget kommer det att bidra till att förbättra kapaciteten i de befintliga järnvägsnäten.

Resultat av R2DATO förväntas levereras senast 2025 inom nyckelområden:

  • ATO – automatiserade/självkörande tågoperationer.
  • ETCS Hybrid nivå 3  - Det standardiserade europeiska tågkontrollsystemet är signal- och kontrollkomponenten i European Rail Traffic Management System (ERTMS). Det är en ersättning för äldre tågskyddssystem och utformade för att ersätta de många inkompatibla säkerhetssystem som fortfarande används inom europeiska järnvägar.
  • Moving Block nivå 3 - Flyttblock gör det möjligt för tåg att gå närmare varandra samtidigt som de upprätthåller nödvändiga säkerhetsmarginaler och därmed ökar linjens totala kapacitet.
  • Digital teknik för 5G-anslutning jämte integrering av en standardiserad informations och kommunikationsteknologi, ICT-plattform.
  • Riktlinjer och metoder för snabb och kostnadseffektiv distribution och överflyttning/migrering av DATO i hela Europa.

– Genom implementering av de här tekniska förbättringarna kommer projekt R2DATO att bidra till ökad punktlighet, tillförlitlighet och ökad produktivitet för personal, rullande materiel och infrastruktur. Samtidigt skapas förutsättningar för ett framtida digitaliserat och automatiserat europeiskt järnvägssystem, säger Mikael Danielsson, projektansvarig i Trafikverket.

Under arbetets gång ska projektet uppmärksamma potentiella risker, som acceptansnivån för självkörande fordon på järnväg, synkronisering med ETCS-utbyggnaden och ERTMS-projektet samt  potentiella juridiska frågor. Även tester/demonstrationer ska genomföras inom ramen för projektet.

För att säkerställa att var och en av de tekniska möjliggörarna utvecklas till en rimlig kostnad, matchar operativa krav samt även tar höjd för och integrerar innovativa teknologier är samarbetet mellan aktörer i branschen av yttersta vikt. I projektet ingår därför såväl industrileverantörer, järnvägsoperatörer och infrastrukturförvaltare som forskningscentra och den akademiska världen.

Mikael Danielsson.
 

Ansvarig i Trafikverket

Mikael Danielsson, Underhåll

 

image8xoo.pngGrant Agreement (GA): 101102001