Människor på perrong, persontåg på spåret

Excellensområden för världsledande järnvägsexpertis

Trafikverket, våra forskningsaktörer och Järnvägens Branschsamverkan (JBS) har i dialog definierat tio områden som är viktiga för järnvägsbranschens fortsatta utveckling. Arbetet har samlats i ett program som pågår 2021–2030.

Magnus Wahlborg, samordnare för Trafikverket engagemang.
Magnus Wahlborg, samordnare för Trafikverket engagemang. 

Syftet med att formera arbetet kring dessa tio excellensområden är att stärka svensk järnvägsforskning och de svenska järnvägsforskningsmiljöerna. Ambitionen är att ha en världsledande expertis inom de tio områdena och samtidigt stödja utbildning och kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen. Samverkan sker även med EU:s järnvägsforskningsprogram Europe's Rail.

‒ Våra excellensområden omfattar stora delar av järnvägssystemet och inom respektive område prioriteras den kunskapsuppbyggnad som ger störst bidrag och effekt för tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Allt och alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt, menar Magnus Wahlborg, samordnare för Trafikverket engagemang.

Tio excellensområden

Programmet har verkat i tre år och är finansierat av Trafikverket. Årligen i oktober arrangeras en resultatkonferens där resultat från forskningen inom Excellens järnväg vid de tio olika excellensområdena presenteras.  

De tio excellensområdena består av sex excellensområden för teknik, tre för funktion och ett för systemperspektiv som tar ett helhetsgrepp över definierade områden och gränssnitt däremellan.

  1. Fordonsteknik och dynamik
  2. Hjulpar och bromssystem
  3. Banteknik och mekanik
  4. Anläggningskonstruktioner
  5. Elkraftteknik
  6. Signalsäkerhetssystem
  7. Trafikplanering och styrning
  8. Drift- och underhåll
  9. Kapacitet och punktlighet
  10. Systemperspektiv på järnvägen

Ett dokument som beskriver excellensområdena, ambition och inriktning för arbetet finns under länkar längst ned på denna sida.