Illustration olika trafikslag.

Transport på järnväg

Inom järnvägsområdet bedrivs utveckling inom delområden som automatiserade tåg, ett gemensamt järnvägssystem i Europa, effektivt underhåll, mobilitetslösningar och ökad kapacitet i spåren.