Forskning och innovation inom luftfart

Trafikverket finansierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom luftfartsområdet. I många fall bedrivs forskningen av Luftfartsverket eller Swedavia i nära samarbete med Trafikverket och andra aktörer.