Ellok drar ett malmtåg på en enkelspårig järnväg vintertid.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny stålkappa ger rälen längre livslängd

I spår med hög trafik och kurvor bildas ofta utmattningsskador i rälen. Det kostar mycket pengar och resurser att åtgärda. Därför har en mer slitstark räl, med utbytbar kappa (översta delen av rälen) utvecklats fram och testats i verklig miljö.

Utformningen av rälen har sett likadant ut i över hundra år. När en utsliten räl ska bytas så måste hela rälen bytas ut. I många fall kan rälsfoten ha kvar mycket av sin livslängd medan rälshuvudet är utslitet.

ReRail har därför utvecklat en räl med utbytbar kappa. Då kan man byta den del som slits och faktiskt behöver bytas och behålla stommen. Kappan är tillverkad i en ny stålsort (icke-perlitisk microstruktur) som ska vara än mer slitstark än tidigare. Kappan ”knäpps” på plats och limmas med ett lim som är elektriskt ledande. Klämkraften, har via labb- och fälttester konstaterats tillräcklig, men för att ha en säkerhetsmarginal limmas den också. 

En järnvägsräl i genomskärning med markering för kappa, huvud, liv och fot. Text beskriver att kappan, den översta delen av rälen, är utbytbar.
Rerail är en räl med utbytbar kappa. Klicka för större bild. 

ReRail har testats tidigare på spår under 16 månader, 2017/2018. Inom ramen för Shift2Rail-projekt In2Track2 testas nu en förbättrad ReRail på Malmbanan. Malmbanan är ett utmärkt ställe att testa på eftersom trafiken har mycket höga axellaster och ett stort tonnage på räl.

– Utifrån erfarenheterna från tidigare test har projektet förbättrat lösningen och den nya versionen testas nu på Luleå bangård under 2020/2021, berättar Matthias Asplund, spårspecialist och teknisk demonstrationsledare.

Utvärderingen ska vara klar under 2022 och därefter, om inga fler förbättringar behöver göras, kan konceptet implementeras på bredare front. ReRail ökar livslängden på rälen och minskar behovet av underhåll där belastningen på rälen är hög. Faktorer som också bidrar till ökad punktlighet.

– Men, det finns en del utmaningar kvar att lösa, som var man kan hämta hem de största nyttorna av produkten samt hur den installeras på ett kostnadseffektivt sätt, berättar Matthias.

Tester i verklig miljö utvecklar framtidens järnväg

Alla utmaningar går inte att lösa inne på kontorsmiljö. Därför är det nödvändigt att komma ut i fält med tester. I de flesta fall behövs också upprepade tester och tester under längre tid. För att få ut nya lösningar i verklig miljö krävs god planering och ett stort engagemang av de som jobbar operativt i anläggningen. (Foto)

Räler med utbytbar kappa testas i fält.Foto: Rerail.

– Det är helt avgörande att vi kan komma ut och göra fysiska tester i fält för att utvärdera nya lösningar säger Matthias, som också vill passa på att ge en stor eloge till dem som jobbar nära anläggningen och stöttat så att projektet har kunnat demonstrera ReRail-lösningen i verklig miljö.

Projekt In2Track2 är en del av EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail där Trafikverket deltar, utvecklar lösningar för att optimera befintlig järnvägsinfrastruktur med fokus på spår, spårväxlar, broar och tunnlar och där komforten för passagerare är central.