Denna nyhet är äldre än 6 månader

Holistisk och integrerad tillgångsförvaltning för Europas infrastruktur

Inom Europe’s Rail är arbetet organiserat i sju flaggskeppsprojekt. Trafikverket deltar och driver arbetet inom samtliga områden tillsammans med företrädare från akademin och branschen. Här presenteras det tredje som går under namnet iam4Rail.

Projektet iam4Rail (utläses I am for Rail) fokuserar på genomförandet av sju demonstratorer för järnvägstillgångar som ska bidra till en effektiv tillgångsförvaltning inom järnvägssektorn.

Att utveckla verktyg och system som kan integrera tillgångsinformationen, som erhålls via avancerad övervakning, med beslutsstöd och trafikledningssystemet (TMS) samt kombinera den samlade datan med digitala tvillingar är ett nyckelområde för projektet.

Genom att integrera tillgångsinformationen med TMS skapas förutsättningar för en optimering av förvaltningen. Systemperspektivet förbättras liksom den övergripande livscykeln för övervakade tillgångar. iam4Rail studerar även hur robotteknik eller 3D-printing (additiv tillverkning) kan bidra till att förbättra tillgångsförvaltningen inom järnvägssektorn.

– Att tillgångsförvaltningen är datadriven, transparant och trafikalt integrerad är avgörande för att optimera trafik, underhåll och förbättringsåtgärder och nå målen om ett effektivare och tillförlitligare järnvägssystem i Europa, menar Anders Carolin, projektansvarig i Trafikverket.  

För att förstärka nästa generation av intelligent och integrerad hantering av järnvägstillgångar, omfattande fasta och rullande materiel, ska iam4Rail utveckla och demonstrerar innovativa lösningar som minimerar livscykelkostnaderna och förlänger tillgångarnas livslängd samtidigt som säkerhetskraven uppfylls och tillförlitlighet och tillgänglighet förbättras.

Sammantaget bidrar det till en ökad kostnadseffektivitet och lägre CO2-utsläpp från både underhåll och drift vilket i sin tur bidrar till ökade volymer på järnvägen. Dessutom förväntas byggtiden och kostnaderna för nya tillgångar och linjer att minska medan hållbarhet och tillförlitlighet ökar.

Den europeiska järnvägsindustrins konkurrenskraft stärks genom utveckling och implementering av mer kvalificerade produkter som förbättrar prestandan, dvs. kapacitet, flexibilitet och punktlighet, för hela järnvägssystemet.

Anders Carolin.
 

Ansvarig på Trafikverket

Ansvarig i Trafikverket: Anders Carolin, UH

Grant Agreement (GA)

101101966

EuropeanRail-och-EU-logga-OBS-infoga-bara-ejBredBildKat-eller-alt-text.png