Denna nyhet är äldre än 6 månader

Smart underhållsrobot ska laga spåret själv

I juni i år testades en självkörande järnvägsrobot på Trafikverkets teststräcka vid Tillberga utanför Västerås. Roboten är utrustad med GPS, kameror och sensorer för att kunna läsa av omgivningen, ungefär som en självkörande bil.

Figurer som roboten lär sig upptäcka.
Figurer som roboten lär sig upptäcka. 

Roboten var helt självkörande under testet och nyttjade en simulerad skada i form av en liten platta som lagts på spåret för kalibrering av position. Uppdraget var att kalibrera sin position under färd och därefter stanna på en förvald plats med ett fingerat uppdrag. Roboten stannade på rätt plats, möjliggjorde det fingerade uppdraget och fortsatte sedan framåt.

Projektet började som en del i järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail där Trafikverket driver och samordnar det svenska deltagandet. Visionen är att vi i framtiden ska kunna nyttja liknande robotar som själva, på ett säkert sätt, kan göra regelbundna inspektioner av järnvägen för att hitta skador eller spåravsnitt där det finns risk att skador kan komma att uppträda.

 

Anders Carolin, projektledare Trafikverket.
Anders Carolin, projektledare Trafikverket. 

– Det ger en möjlighet till proaktiva, förebyggande, åtgärder som dels förlänger livscykeln i anläggningen men också bidrar till att underhållet kan planeras så att det inte stör trafiken menar Anders Carolin, projektledare Trafikverket.

Självlärande och elsnål

Roboten ska kunna kommunicera med trafikledningen och andra fordon på spåret jämte även kunna fjärrstyras på distans. Den är utvecklad för att vara självlärande och ska kunna hantera olika trafiksituationer som att sakta ner vid tågmöte och övergångar liksom att tolka information på skyltar och från signaler längs med järnvägen.

– Det finns några liknande järnvägsrobotprojekt i världen men i Sverige är det definitivt första gången en självkörande robot testas på riktig järnväg, säger Krister Wolff, docent vid avdelningen för fordonsteknik och autonoma system på Chalmers och projektledare för utvecklandet av järnvägsroboten.

Testfordon - Underhållsrobot. 

Roboten är elsnål och drivs med egen el via batteripack och kan utrustas med annan teknik för energiförsörjning, exempelvis strömavtagare.

Testplats Tillberga

Robottestet genomfördes på en tidigare nedlagd järnväg på en sträcka som ställts i ordning för möjligheten att genomföra demonstrationer i en säker miljö. Testspåret är ca 6 km långt och finns i Tillberga, Tortuna i Västmanland. Teststräckan har plankorsningar, kontaktledningsstolpar och andra välkända installationer vilka kan användas för att underlätta navigering för roboten.  

– Det är fantastiskt bra att vi har möjligheter att visa upp och även demonstrera nya idéer och produkter i Sverige. Det stärker konkurrenskraften för den svenska järnvägen, järnvägsindustrin och våra akademier, menar Anders.

Deltagare i projektet är Trafikverket, Chalmers, och Järnvägsklustret i Västerås. Projektet pågår tom 2029.