Containertåg på järnväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inbjudan till DAC-Dagen; Digitala automatkoppel stärker godstransporter på järnväg

Digitala automatkoppel (DAC) bidrar till att stärka godstransporter på järnväg genom att öka systemets kapacitet, effektivitet och kvalitet. DAC är också en möjliggörare för fler nya tekniker som även de bidrar till ökad kapacitet på järnväg.

European DAC Delivery Programme (EDDP) är ett program inom Europe's Rail som ska möjliggöra omställningen till digitala automatkoppel i Europa. Den 4 oktober genomförs under Tjeckiens ordförandeskap inom EU en DAC-dag i Prag, där en bred och djup representation av aktörer inom europeisk godstrafik presenterar nuläget, utveckling och framtida planer. Alla i branschen är välkomna, se inbjudan längst ned.

Jan Bergstrand
Jan Bergstrand, Koordinator för EDDP i Trafikverket.  

– En investering i digitala automatkoppel innebär att även energiförsörjning och säker datakommunikation uppnås vilket öppnar för nya moderna logistikkoncept och en mängd digitala applikationer, menar Jan Bergstrand, koordinator för EDDP i Trafikverket.

För en framgångsrik och effektiv implementering av det digitala automatkopplet för europeisk godstrafik är det av avgörande betydelse att ha ett öppet, nära och effektivt samarbete mellan järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och terminaloperatörer, såväl som järnvägsleverantörsindustrin, enheter med ansvar för underhåll, berörda branschorganisationer, järnvägsforskningscentrum och nationella och europeiska politiska institutioner. EDDP erbjuder här en unik europeisk plattform för detta samarbete.

Tester i verklig miljö

Trafikverket har koordinerat och genomfört tester i verklig miljö tillsammans med Green Cargo. Fokus är på testning av den valda koppeltypen (Scharfenberg), ett modulärt, multifunktionellt digitalt automatkoppel som kan uppgraderas vartefter. I testerna undersöks hur mekanik, kommunikation, energiförsörjning fungerar liksom hur integrationen med lok fungerar. Vi har även testat hur egenskaperna fungerar i vinterförhållanden. Ytterligare tester/demo kommer genomföras i det nya forskningsprogrammet Europe’s Rail och då kommer även de tillkommande funktionerna enligt nedan att kopplas på successivt.

Digitala automatkoppel möjliggör ytterligare funktioner:

  • Automatiserad tågdrift
  • Optimal energianvändning
  • Intelligenta tåg
  • Rätt underhåll i rätt tid
  • Ökad miljömässig och social hållbarhet
  • Elektro-pneumatiska bromsar
  • Detektering av att alla hjul rullar
     


EU_Flaggan_.png


EU-Rail lansering logga_180.png

DAC Sticker.png