Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samarbetsavtal undertecknat mellan RailNetEurope och Europe’s Rail

I samband med det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen ägde undertecknandet av samarbetsavtalet mellan RailNetEurope (RNE) och Europe's Rail Joint Undertaking (EU-RAIL) rum under järnvägstransportdagen i Stockholm, Sverige den 30 maj 2023.

Linda Thulin, Trafikverket.
Linda Thulin, Trafikverket. 

RNE är en sammanslutning som består av Europas infrastrukturförvaltare och kapacitetsfördelare och som syftar till att främja gränsöverskridande järnvägstrafik för de som reser över landsgränserna och för transportörer som skickar gods inom Europa.

I Trafikverkets uppdrag ingår att samarbeta med andra infrastrukturförvaltare i Europa för att underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik. Det sker till exempel genom ett aktivt medlemskap och medverkan i RailNet Europe (RNE).

Samarbetsavtalet syftar till att formalisera samarbetet mellan RailNetEurope och Europe’s Rail Joint Undertaking. Genom avtalet har båda organisationerna åtagit sig att främja ett integrerat europeiskt järnvägsnät med hög kapacitet.  

‒ Vi kommer nu att kunna öka innovationstakten och snabbare få ut nyttan av det vi forskar och utvecklar, säger Linda Thulin, Trafikverket.

Infrastrukturförvaltarnas bidrag är avgörande

Christer Löfving, ordförande för styrgruppen EU-Rail i Trafikverket.
Christer Löfving, ordförande för styrgruppen EU-Rail i Trafikverket. 

Samarbetet som underlättas genom avtalet omfattar trafikledning och kapacitetsplanering, utbyte och kommunikation av järnvägsrelaterade data, infrastruktur och tjänster.

Syftet är att uppnå högre effektivitet i järnvägssektorn, snabbare utveckling och implementering av projekt och innovationer samt nyttjandet av den enorma potential som digitalisering och automatisering innebär för att minska järnvägens kostnader, öka dess kapacitet, flexibilitet och tillförlitlighet.

‒ Det här är ett viktigt samarbete för järnvägssektorn som innebär att järnvägen kan fortsätta att vara konkurrenskraftig för framtiden, menar Christer Löfving, ordförande för styrgruppen EU-Rail i Trafikverket. 

I en kommentar till samarbetsavtalet sa tillförordnad generaldirektör vid Europeiska kommissionen Maja Bakran: "Det här är ett mycket välkommet samarbete, som kommer att hjälpa Europe's Rail att nå viktiga milstolpar på vår väg mot en digital, interoperabel järnvägssektor i EU. Infrastrukturförvaltarnas bidrag är avgörande och jag ser fram emot de innovativa lösningar som kommer att bli resultatet av samarbetet.”

RailNetEurope (RNE) är en organisation vars syfte är att möjliggöra snabb och enkel tillgång till det europeiska järnvägsnätet, samt att öka kvaliteten och effektiviteten i den internationella järnvägstrafiken. Det finns för närvarande 37 medlemmar som är järnvägsinfrastrukturförvaltare och/eller kapacitetsfördelare med ett kombinerat järnvägsnät på totalt över 230 000 km över Europa. RNE driver inga tågtjänster, det görs av järnvägsföretag/tågoperatörer vilka inte kan vara medlemmar i RNE.

Syftet med organisationen är att ge stöd till järnvägsföretag/tågoperatörer i deras internationella verksamhet (både för gods och passagerare) för ökad effektivitet för infrastrukturförvaltarna. Tillsammans arbetar medlemmarna av RailNetEurope med harmoniseringen av internationella järnvägstransportvillkor och förfaranden inom området för internationell järnvägsinfrastrukturförvaltning – som är mycket olika i Europa – samtidigt som de inför en strategi för att främja den europeiska järnvägen till förmån för hela järnvägsindustrin över hela Europa.

 

 

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png