Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nyttan för järnvägsbranschen och Sverige med deltagandet i EU-Rail

Trafikverkets deltagande stärker svensk järnvägsforskning och innovation genom framtagandet av lösningar för ett fossilfritt transportsystem, effektiva resor och transporter för alla samt robust och säker infrastruktur i ett hållbart samhälle.

Genom Trafikverkets deltagande är vi med och skapar samhällsnytta. Samarbeten med internationellt erkända parter stödjer och påskyndar nyttjandet av digitaliseringens möjligheter och framtagandet av ny teknologi och innovationer. Målet är att förbättra och utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens transportutmaningar och behov.

Hemtagning av kunskap, liksom möjligheten för svensk forskning att exponeras är av väsentlig betydelse. Forskning och innovation är ett viktigt verktyg för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya systemlösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet.

Roberto Maiorana
Roberto Maiorana 

– FoI-verksamheten är central för Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter. Den bidrar också till samverkan, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning. Vårt deltagande i Europe’s Rail stärker därför vår egen verksamhet men också svenskt näringsliv och akademi vilket i sin tur bidrar till tillväxt och nya jobb, menar Trafikverkets GD, Roberto Maiorana.

Som avslutning på introduktionsserien om Europe’s Rail och sex flaggskepp, som du kan se samlat nedan, bjuder vi på en film som ytterligare beskriver mål och vision och förväntad nytta med de gemensamma företaget Europe’s Rail. Här medverkar fler nyckelpersoner från olika länder däribland Sverige med programchef Bo Olsson.

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png