Denna nyhet är äldre än 6 månader

Leverans av innovativa järnvägstjänster för att vitalisera kapillärlinjer och regionala järnvägstjänster

Inom Europe’s Rail är arbetet organiserat i sju flaggskeppsprojekt. Trafikverket deltar och driver arbetet inom samtliga sju områden tillsammans med företrädare från akademin och branschen. Här presenteras det sjätte som går under namnet FutuRe.

Regional järnväg med lågtrafikerade linjer eller enskilda nät (som till exempel Västerdalsbanan eller Inlandsbanan) behöver i framtiden spela en ännu större roll än idag för tillgänglighet och integration av europeiska regioner samt som matarbanor för passagerar- och godstrafik till/från huvud-/stamnätet. Kopplingen till andra kollektivtrafiktjänster i klimatsmarta, trygga och bekväma bytespunkter (framtida digitala mobilitetshubbar) med bussar, cykeldelning, cykling, promenader eller bilkörning är väsentlig för att klara den första och sista milen. Därför kommer de regionala banorna att kunna utgöra en viktig funktion i ett klimatsmart transportsystem för såväl person- som godstrafik.

Tyvärr har många av dessa banor lagts ned i ett tidigare skede i en tid då varken koldioxidproblematiken eller klimatkrisen stod på agendan men det finns fortfarande många banor i både i Sverige och övriga EU som skulle kunna re-vitaliseras med ny teknik och därmed göras ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara för att möta dagens kundbehov och utmaningar.

FutuRe-projektet ska öka kundnöjdhet och göra järnvägen attraktivare

FutuRe-projektet ska leverera lösningar och nyttor som leder till ökad kundnöjdhet och gör järnvägen till ett attraktivt förstahandsval genom att säkerställa den regionala järnvägens långsiktiga livskraft. FutuRe-projektet ska sänka enhetskostnader per tågkilometer samtidigt som hög servicekvalitet och driftsäkerhet säkerställs. Det skall uppnås genom ett koncept, skräddarsytt för regionala järnvägar och med möjligt att införas över hela Europa. Konceptet omfattar digitalisering, flödesoptimering, automatisering och nyttjandet av ordinarie och nya tekniker för signalering och spårkomponenter, rullande materiel och kundinformation.

Kostnadsfaktorer som infrastruktur och energikomponenter, till exempel markbaserade tågdetektering (axelräknare med mera) och kontrollsystem för plankorsningar kommer att ersättas av billigare trådlösa och energiautonoma komponenter. Dessutom ska FutuRE introducera ett modulärt och standardiserat fordonskoncept skräddarsytt för de regionala linjernas krav.

Fordonen skall kunna framföras utan förare och drivas med alternativa gröna bränslen. En möjlig energibärare är vätgas och här kommer projektet att undersöka tekniksynergier och möjligheter att etablera en gemensam tankinfrastruktur med vägsidan. Trafikverket har huvudansvaret för det arbetet i FutuRe. Finansieringsmodeller för introduktion av ny grön tågteknik kommer att studeras som till exempel möjligheten att använda sig av så kallade  gröna obligationer.

Flera samarbetspartners är involverade

I projektet samarbetar Trafikverket med ledande tågtillverkare, signalteknikföretag, operatörer och forskningsinstitut i Europa och med svenska tekniska högskolor, universitet och forskningsinstitut.

FutuRE-projektet förbereder även för en kommande projektutlysning av en helt integrerad demonstration under ordinarie driftsförhållanden. 

Malcolm Lundgren, Planering
Malcolm Lundgren, Planering. 

Ansvarig på Trafikverket

Malcolm Lundgren, Planering

Grant Agreement (GA)

101101962

 

 

 

 

image8xoo.png