FP4 logotype
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett hållbart och grönt järnvägssystem

Inom Europe’s Rail är arbetet organiserat i sju flaggskeppsprojekt. Trafikverket deltar och driver arbetet inom samtliga områden tillsammans med företrädare från akademin och branschen. Här presenteras det fjärde som går under namnet Rail4EARTH.

Rail4EARTHs målsättning är att åstadkomma ett hållbart och grönt järnvägssystem genom att förbättra järnvägens befintliga hållbarhetsprestanda och bygga ett mer attraktivt och motståndskraftigt järnvägssystem som bidrar till målen för ett klimatneutralt Europa för 2050.

Sex delprojektområden

Rail4EARTH består av sex delprojektområden som ska utveckla vetenskapliga och tekniska lösningarna som ökar järnvägssystemets miljöprestanda samt genomföra demonstrationer.

  • Alternativa framdrivningssystem för tåg baserat på batteri eller hydrogen.
  • Energi i infrastruktur och på stationer – Metoder/riktlinjer för optimal energidesign av  system och stationer inklusive modularitet och minskning av koldioxidavtryck med mera.
  • Järnvägssystemets hållbarhet och motståndskraft – Optimering av komponenter för buller- och vibrationsminimering, livscykelkostnadsanalyser med mera.
  • Elektromekaniska komponenter och delsystem för rullande materiel –Elektromekaniskt bromssystem, optimerade motorer och växellådor, strömavtagare och fjädringar med mera.
  • Mer hälsosamt och säkert järnvägssystem – förbättring av luftkvaliteten, avlägsnande av föroreningar (partiklar/aerosol), minskad livslängd för virus/bakterier med mera.
  • Komfort – interiör, tillgänglighet, belysning, termisk- och akustisk komfort med mera.

 

Genom tester/demonstrationer (upp till TRL7) verifieras lösningarna för att i vissa fall även standardiseras. Parallellt ska även hållbara affärsmodeller utvecklas för att säkerställa en snabb kommersialisering och introduktion på marknaden.

– Hela syftet med EU-Rail är att framtagna lösningar och innovationer ska komma till praktisk tillämpning. Projektet har därför en bred representation i branschen som också säkerställer fungerande affärsmodeller så att Europas medborgare får ta del av ett hållbart och grönt järnvägssystem, menar Tohmmy Bustad, projektledare.

I projektet ingår representanter från infrastrukturhållare, operatörer, tåg- och delsystemtillverkare, forsknings- och tekniklaboratorier. Samverkan sker brett inom EU-Rail men också med aktörer som Clean Hydrogen JU och Batt4EU för att säkerställa att lämpliga synergier kan implementeras.

 

Ansvarig på Trafikverket

Tohmmy Bustad, Underhåll

Grant Agreement (GA)

101101917

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png