Webbsänd resultatkonferens trafiksäkerhet järnväg, 2 maj 2023

Den 2 maj genomförde Trafikverket för andra gången en webbsänd resultatkonferens med fokus på trafiksäkerhet järnväg.

I år fokuserade konferensen på händelser i järnvägssystemet som kunnat få mycket allvarliga konsekvenser och hur vi kan förhindra att dessa typer av händelser sker. Tillsammans kan vi stärka framtidens trafiksäkerhetsarbete.

Även i år hölls konferensen samman av enhetschef för trafiksäkert järnväg Tobias Lindberg och måldirektör för trafiksäkerhet Maria Krafft från Trafikverket. I inledningen medverkade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Programmet innehöll programpunkter om olyckor i järnvägssystemet 2022, proaktivitet och nödlägesplaner, haveriutredningar och förbättringar, samt inspirationsföreläsning.

Medverkande var bland annat Trafikverket, MSB, SJ, Hector Rail, Transportstyrelsen och Statens haverikommission.

När: 2 maj 2023
Tid: kl. 13.00–ca 15.15
Hur: Digital konferens, vi skickar ut länken några dagar innan sändningen.

Anmäl är stängd.

Program

13.00 Välkommen!

 • Tobias Lindberg, Trafikverket, hälsar välkommen

 • Ställ din fråga till Trafikverkets måldirektör och generaldirektör
  Tobias Lindberg, Maria Krafft och Roberto Maiorana

 • Hur gick det 2022?
  Helena Rådbo, Trafikverket

 • Stor olycka och katastrof
  Joakim Pontén, Trafikverket

 • Beredskap vid risk och kris
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Ut i Europa, samverkan och krishantering
  Henrik Alm, SJ och Björn Nettervik, Hector Rail

14.15 Paus

 • Tillsammans för en säkrare järnväg, paneldialog med frågor
  Magnus Jonsson och Katarina Bjurman, Transportstyrelsen, Mikael Hillbo, Statens Haverikommission och Peter Ahlmark Trafikverket

 • Trafikverkets systematiska arbete för att kontrollera risker
  Trafikverket

15.15 Tack för idag!

 • Tobias Lindberg och Maria Krafft avslutar av dagen.

 

Här nedan kan du se sändningen i efterhand.

Otextad:

Textad: