Vision Zero Conference 2023, 26–27 juni

Trafiksäkerhet är en del av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Den 26-27 juni arrangerar vi tillsammans med regeringskansliet och Vinnova en internationell konferens för att ta trafiksäkerheten till nästa nivå.

Låt oss ta trafiksäkerheten till nästa nivå

Trafiksäkerhet är en del av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I februari 2020 stod Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Kort därefter slog pandemin till och världen stängde ner. Trots pandemin har framsteg gjorts på den globala trafiksäkerhetspolitiska scenen och vi går nu in i det andra årtiondet av åtgärder.

Den globala planen för perioden 2021–2030 finns där. Det är dags att återfå farten och ta nästa steg i vår gemensamma strävan efter ett säkrare vägtransportsystem runt om i världen – att gå från visioner till genomförande och att ta trafiksäkerheten till nästa nivå – tillsammans.

Vi bjuder in internationella beslutsfattare inom trafiksäkerhet

Konferensen vänder beslutsfattare, såsom representanter på hög nivå från myndigheter, internationella organisationer, privat sektor, akademi, icke-statliga organisationer, kommuner och utvecklingsbanker. De kommer att utbyta kunskap och erfarenheter och diskutera vägen framåt för att nå de globala målen. Konferensen kommer också att ge möjlighet att koppla trafiksäkerhet till andra globala hållbarhetsutmaningar.

Huvudämnen

  • Vision Zero in a rapidly changing world
  • The 2030 Agenda as an enabler for road safety and vice versa
  • Private sector role and engagement
  • Knowledge transfer and capacity building
  • Safe modal shift including safety for powered two-wheelers
  • New technologies and innovations


Arrangörer

Arrangörer är regeringskansliet, Trafikverket och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Konferensen genomförs med stöd av Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbankens Global Road Safety Facility (GRSF).

Frågor

Kontakta oss på visionzeroacademy@trafikverket.se