Webbinarium om geofencing för transporteffektivitet och trafiksäkerhet, den 14 juni

Under webbinariet den 14 juni kommer vi presentera två exempel där skogsnäringen och Trafikverket gemensamt tagit sig an utmaningen att visa hur digitalisering kan bli en viktig pusselbit på väg mot ett hållbart transportsystem. Välkommen!

Skogsnäringens tillgång till fungerande vägnät är en förutsättning för svensk konkurrenskraft, samtidigt behöver tillgänglighet vägas mot investeringbehovet i underhåll och trafiksäkerhet. Välkommen på ett webbinarium på temat digitalisering. Digitalisering har stor potential att bidra till att tillgängligheten kan förbättras utan att behov av investeringar ökar, om vi drar nytta av teknikutveckling. För att nå dit måste vi samverka och våga testa nytt. Under detta seminarium kommer vi presentera två exempel där skogsnäringen och Trafikverket gemensamt tagit sig an utmaningen att visa hur digitalisering kan bli en viktig pusselbit på väg mot ett hållbart transportsystem.

Två viktiga projekt med stor potential

I ett transportsystem måste många anspråk vägas samman och det är en utmaning att skapa tillgänglighet för alla inom ekonomiska ramar utan att göra avkall på trafiksäkerhet. Att dra nytta av teknikutvecklingen är en nyckel för att få ut så mycket nytta så möjligt från vår befintliga anläggning. Trafikverket har under flera år testat hur geofencingteknik kan skapa förutsättningar för ett säkrare och effektivare nyttjande av transportsystemet. Under vintern och våren har två projekt med stor potential att bidra till framtidens hållbara transportsystem med teknik som redan finns på marknaden genomförts.

Projekt Digital hastighetsstyrning

Projektet Digital hastighetsstyrning är ett test som SCA och Trafikverket tillsammans med utvalda åkerier genomför i fyra samhällen i Jämtland och Västernorrland.  Syftet har varit att visa hur befintlig förarstödsteknik i fordonen kan underlätta för transportköpare att säkerhetsställa hastighetsefterlevnad i miljöer där oskyddade trafikanter vistas längs vägen i samhällen och utanför skolor.

Projekt tjälade vägar

Projekt tjälade vägar har utrett om vi kan tillåta högre laster på vägar när de är tjälade (BK4 istället för BK1) och därmed har en högre bärighet. Problemet är att broar inte får högre bärighet och vi har därför använt geofencingteknik för att säkra dessa. Projektet har genomförts tillsammans med RISE, Skogforsk, Volvo, Scania och Sveaskog och där finns stor både samhällsekonomisk och företagsekonomisk potential.

Mer information om webbinariet

Datum och tid: 14 juni klockan 13-14.30.
Plats: Digitalt.
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast den 12 juni.