Välkommen till ett webbinarium inom nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Välkommen 22 september till ett webbinarium med frågestund där vi presenterar preliminära slutsatser och åtgärdsförslag i regeringsuppdraget Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Elektrifieringen är en viktig del i transportsystemets klimatomställning där tillgång till fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas är centrala delar.

Energimyndigheten har tillsammans med Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt handlingsprogram för utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Uppdraget gjorde en delredovisning till regeringen 1 februari 2023 och ska slutredovisas 1 november 2023.

Trafikverket och Energimyndigheten bjuder nu in till ett webbinarium med frågestund om aktuellt regeringsuppdrag. På webbinariet kommer preliminära slutsatser och förslag på åtgärder att presenteras.

Välkommen! 
Trafikverket och Energimyndigheten

När: Fredagen den 22 september 2023, klockan 9.00–11.00

Plats: Digitalt. Länk skickas ut innan webbinariet till anmälda deltagare.

Anmälan: Sista anmälningsdag har passerat.

Frågor: Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktfliken högst upp på denna sida.

Webbinarium 22 september kl. 9-11

9:00 Inledning samt presentation av uppdraget 

9:15-10:00 Presentation av slutsatser och preliminära åtgärder som kommer föreslås i handlingsprogrammet.

  • Målbild för ett elektrifierat vägtransportsystem
  • Åtgärder inom handlingsprogrammets olika områden

10:00-10:15 Paus

10:15-11:00 Frågor från deltagare

Regeringsuppdraget

Energimyndigheten och Trafikverket har ett gemensamt regeringsuppdrag för att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

I länkarna nedan finns mer information om regeringsuppdraget:

» Läs mer här om regeringsuppdraget

» Ta del av delrapporten som redovisades 1 februari 2023, PDF (1,1 MB) 

» Nyhet från delrapporten 1 februari 2023