Välkommen till JBS strategiseminarium 11 oktober 2023

Onsdagen den 11 oktober är det dags för JBS strategiseminarium som i år har fokus på en gemensam vision för järnvägen.

I år blir det den sjunde gången alla aktiva inom JBS samlas för att tillsammans arbeta med utvalda strategiska frågor. Årets tema är en gemensam vision för järnvägen, där samarbete och allas våra olika perspektiv är nyckeln. Vi hoppas att just du är en av dem som vill vara med och bidra till att forma vägen framåt.

Strategiseminariet riktar sig främst till dig som på något sätt är involverad i arbetet med JBS.

Moderatorer är Linda Thulin, Trafikverket och Esbjörn Wahlberg, MTR 

Välkommen! 
JBS styrelse 

9.00-10.00 Registrering och fika

10:00 Varför en dag om vision?  

10:15 Varför behöver svensk järnväg en vision? 

10:30 Konsten att arbeta med framtiden 

11:00 JBS-initiativens strategiska framtidsfrågor (Tillsammans för tåg i tid, Bättre trafik - och resenärsinformation samt komeptensförsörjning) 

11:15 Den yttre kontexten för framtidens järnväg 

11:30 Lunch 

12:30 Workshop: Järnvägens yttre förutsättningar mot 2050

13:30 Önskat läge för järnvägen 

14:00 Fika 

14:20 JBS-styrelsen summerar 

15:00 Avslutning